ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΠΛΩΝ

ΑΓΟΡΑ ΟΠΛΟΥ

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε αγορά όπλου από το κατάστημα μας είναι απαραίτητη η κατοχή άδειας αγοράς κυνηγετικού όπλου η οποία εκδίδεται από το πλησιέστερο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΠΛΟΥ

Αφού εκδώσετε την άδεια αγοράς κυνηγετικού όπλου και την υπογράψετε σε όλα τα αντίγραφα, μας την στέλνετε μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας και τηλέφωνο επικοινωνίας σε χρέωση δική μας.